GA voor Beeldende Kunst & Media

Welzijnscampus 9
3600 Genk

Instellingsnummer: 051011
 Belangrijke documenten
  • Ons academiereglement
  • Ons artistiek pedagogisch project (APP)
 Inrichtende macht
College van Burgemeester en Schepenen te Genk
Stadsplein 1
3600 Genk